Cards

Zadbajmy o kapliczki – nabożeństwa majowe i troska o przyrodę

W maju wraz z Zielonymi Parafiami i tygodnikiem Niedziela zaprosiliśmy mieszkańców miejscowości, w których stoją kapliczki, figury i krzyże przydrożne do odprawienia przy nich nabożeństw majowych i szczególnego zadbania o przyrodę wokół tych miejsc. Zachęcaliśmy, by pięlgnować otoczenie kapliczek w duchu powszechnie znanej pieśni maryjnej “Chwalcie łąki umajone…” poprzez nasadzenie rabat kwietnych zamiast sztucznych ozdób, zmianę krótko przystrzyżonego trawnika w łąkę kwietną, naprawę drobnych szkód powstałych z biegiem czasu. W akcję włączyły się wspólnoty parafialne z całej Polski, kultywując tradycję spotkań na modlitwie ku czci Matki Bożej przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach oraz podtrzymując zwyczaj pielęgnacji tych miejsc.

Przedsięwzięciu towarzyszył konkurs fotograficzny “Przydrożne kapliczki znakiem wiary pokoleń”, w którym przedstawiciele wspólnot parafialnych przesyłali zdjęcia kapliczek, krzyży
i figur przydrożnych oraz opisywali, dlaczego są to miejsca szczególnie ważne dla parafii.

Patronat medialny nad akcję objął tygodnik Niedziela.

Nasza kapliczka przyciąga swoich wiernych miłośników co roku, a na tej tradycji wychowują się kolejne pokolenia. Każdy z nas, po trudach całego dnia, zbliża się do kapliczki z uśmiechem na twarzy, a na końcu odprowadzamy się nawzajem, rozchodząc się każdy do swojego domu. Nabożeństwa majowe mają dla nas znaczenie zarówno religijne, jak i społeczne”.

Kłodne, gmina Limanowa

Przy tej kapliczce od dawna co roku odbywają się nabożeństwa majowe, zwane Majówkami. Gromadzą one wielu ludzi, którzy przy śpiewie ptaków, wśród zieleni i zapachu majowych kwiatów, oddają cześć Matce Bożej. Bycie wśród natury pozwala ludziom dostrzec doskonałość Boga i zbliżyć się do Niego. Nawet w trudnych czasach dla naszej małej wspólnoty, takich jak pandemia koronawirusa, mieszkańcy tego miejsca wytrwali w modlitwie i śpiewaniu litanii.


Zagorzyn, gmina Nowy Sącz