Energia dla wsi

W programie promujemy gospodarstwa, które dzięki ogromnemu zaangażowaniu rolników, przekształcają się w zrównoważone. Zmieniamy postrzeganie takich zmian w rolnictwie.

Tworzymy ponadsektorową sieć rolników, która jest oparta na współpracy
i dzieleniu się doświadczeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju wsi.

Prowadzimy działania w zakresie edukacji i szkoleń, komunikacji w mediach, wypracowania propozycji zmian w sektorze rolnictwa, które będą wspierać synergię pomiędzy naturą, technologią i potrzebami człowieka.

Z naszymi przekazami docieramy do osób, które zamieszkują małe miejscowości (w szczególności w w Polsce południowo-wschodniej)i dla których rolnictwo jest ważnym elementem tożsamości. Wiążemy przekazy na temat zrównoważonego rolnictwa z tradycyjnymi wartościami, troską o swoją „małą ojczyznę” i bycia dumnym z polskiego rolnictwa.

Partnerem programu jest Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.