Zakorzenione

W programie poprzez współpracę z liderkami z obszarów wiejskich angażujemy mieszkańców w działania, które zmierzają do ochrony środowiska naturalnego.

Celem programu jest stworzenie przestrzeni do dialogu i budowania porozumienia mieszkańców miejscowości położonych w Polsce Południowo-Wschodniej w sprawie ochrony przyrody.

Współpracujemy w nim z liderkami – sołtyskami i członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji lokalnych z województw podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego Kaszub oraz wschodniej części Mazowsza.

Wspieramy ich w realizacji projektów prośrodowiskowych, które są oddolne i podejmowane wspólnie z mieszkańcami. W ramach programu odbywają się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Partnerami Programu są: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMA, Grupa Sołtyski, Fundacja Roll-na, Fundacja Wspomagania Wsi.